«Oljefondet 25 år»

31. mai 2021 markerte Finansdepartementet og Norges Bank at det var 25 år siden det første innskuddet i Statens pensjonsfond utland. Dagen ble markert med et seminar om historien om og rammeverket for fondet. Historien ble fortalt av noen av dem som har hatt sentrale roller gjennom fondets historie, som finansministre, sentralbanksjefer og oljefondsjefer. I tillegg ga noen av ungdomspolitikerne uttrykk for sine forventninger til fondets fremtid og utfordringer fondsforvaltningen kan møte på i årene som kommer.

«Budsjettgutten»

Thomas Kragerud ble født samme dag som statsbudsjettet ble lagt frem i 2000. Han ble derfor VGs budsjettgutt. Hvert år i perioden 2000-2020 har VG publisert en sak med ham, hvor tema har vært hvor stor del hans - og dermed alle andre nordmenns - «andel» av oljefondet er på statsbudsjettdagen. Dette beløpet har vokst jevnt og trutt, fra omtrent 85 000 kroner da Thomas ble født i 2000 til rundt to millioner kroner den dagen han fylte 20 år. Her deler han sin vurdering av hvordan nordmenn flest, og unge spesielt, ser på oljefondet og oljepengene. Samtalen innledes og ledes av Therese Riiser Wålen, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet.

Jan Tore Sanner, Sigbjørn Johnsen og Knut Kjær

Sigbjørn Johnsen var finansminister i 1996 da det første innskuddet på knappe to milliarder kroner ble gjort. 25 år senere er det Jan Tore Sanner som er finansminister, og fondsverdien utgjør mer enn 11 000 milliarder kroner. I denne episoden snakker de blant annet om de viktigste grunnene til at forvaltningen av oljeformuen har gått så bra, og hva som blir viktig fremover. Samtalen ledes av Knut Kjær, som var den første oljefondsjefen.

Siv Jensen, Kristin Halvorsen og Yngve Slyngstad

Rammeverket for fondet har bred forankring i det norske samfunnet, og på tvers av partilinjene. Kristin Halvorsen (SV) og Siv Jensen (Frp) representerer hver sin side i norsk politikk, og var begge finansministre i den perioden hvor veksten i fondet var størst. Her deler de sine tanker om det. De gir oss også innsikt i arbeidsdelingen og dynamikken mellom Stortinget og regjeringen når det gjelder rammeverket for fondet.

Arne Skauge, Jens Stoltenberg, Øystein Olsen og Einar Lie 

Loven om Statens pensjonsfond kom allerede i 1990, og har hatt stor betydning for hvordan oljeformuen er blitt forvaltet. I denne episoden forteller daværende finansminister, Arne Skauge, hvordan arbeidet foregikk på den politiske arenaen da loven ble etablert. Jens Stoltenberg og Øystein Olsen tar oss blant annet med tilbake til diskusjonene om hvordan oljepengene skulle plasseres, hvordan det ble lagt til rette for å redusere risikoen for hollandsk syke og til handlingsregelens opprinnelse. Samtalen ledes av økonom og historieprofessor Einar Lie.

Jens Stoltenberg, Svein Gjedrem og Einar Lie

Svein Gjedrem har vært både sentralbanksjef og finansråd i fondets historie. I denne episoden deler han sine tanker om bruk av oljepenger og viktigheten av handlingsregelen.

Ungdomspolitikere om fremtiden

Det er bred enighet i det norske samfunnet om at forvaltningen av oljeformuen har vært en suksesshistorie. Men historien er ikke ferdig skrevet. I denne episoden ser vi fremover, og møter tre ungdomspolitikere som diskuterer hvilke utfordringer vi kan stå overfor i årene som kommer; Ola Svenneby (Unge Høyre), Astrid Hoen (AUF) og Sondre Hansmark (Unge Venstre). Anne Rokkan, kommentator i Bergens Tidende, leder samtalen.

Nicolai Tangen

I siste episode hører vi hvilke tanker dagens oljefondsjef, Nicolai Tangen, har om fondets stilling i det norske samfunn i 2021. Hvordan vil han legge til rette for at organisasjonen han leder fortsetter å ivareta samfunnsoppdraget sitt på best mulig måte - til glede og nytte for både dagens og morgendagens generasjoner?

Innslag: Veksten i fondet

Innslag: Handlingsregelen

Innslag: Ansvarlig forvaltning

Innslag: Fondets størrelse i dag