Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 0. Generell (pdf) (Word) (1.7.2012) (Delvis utgått.)

Del 1. Spesifikasjon for plankart (pdf)  (Word) (1.7.2015) 

Del 2. Spesifikasjon for tegneregler (pdf) (Word) (1.7.2015) 

Del 3. Spesifikasjon for SOSI plan (gjeldende fra 20.10.2017) 

Del 3.1 SOSI Kommuneplanens arealdel (pdf) (Word

Del 3.2 SOSI Reguleringsplaner (pdf) (Word) (17. september 2018)

Del 3.3 SOSI Reguleringsplanforslag (pdf) (Word) (17. september 2018)

Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister (pdf) (Word) (1.7.2018)

Fonter for SOSI versjon 4.3 (Statens kartverk)

Arkiv:

SOSI-kontroll programvare, endringslogg m.v. (Statens kartverk) 

Kontaktperson:
Hilde Johansen Bakken  tlf. 22 24 59 91

Til toppen