Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 0. Generell (pdf) (Word) (1.7.2012) (Delvis utgått.)

Del 1. Spesifikasjon for plankart (pdf)  (Word) (1.7.2015) 

Del 2. Spesifikasjon for tegneregler (pdf) (Word) (1.7.2015) 

Del 3. Spesifikasjon for SOSI plan (gjeldende fra 1.7.2012) 

NY: SOSI Kommuneplanens arealdel (pdf) (Word) (16.2.2016)

NY: SOSI Reguleringsplan (pdf) (Word) (1.7.2016)

NY: SOSI Reguleringsplanforslag (pdf) (Word) (1.7.2016)

NY: Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister (pdf) (Word) (1.7.2016)

Arkiv:

Tidligere produktspesifikasjoner (Stoltenberg II) 

Tidligere versjoner 2015

SOSI-kontroll programvare, endringslogg m.v. (Statens kartverk) 

Kontaktperson:
Hilde Johansen Bakken  tlf. 22 24 59 91