Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Del 0. Generell (pdf) (Word) (1.7.2012) (Delvis utgått.)

Del 1. Spesifikasjon for plankart (pdf)  (Word) (1.7.2015) 

Del 1.2 Spesifikasjon for midlertidig bygge- og anleggsområde (pdf) (word(20.4.2020)

Del 2. Spesifikasjon for tegneregler (pdf) (Word) (26. juni 2019) 

Del 3. Spesifikasjon for SOSI plan (gjeldende fra 20.10.2017) 

Del 3.1 SOSI Kommuneplanens arealdel (pdf) (Word) (august 2019)

Del 3.2 SOSI Reguleringsplaner (pdf) (Word) (august 2019)

Del 3.3 SOSI Reguleringsplanforslag (pdf) (Word) (august 2019)

Del 4. Spesifikasjon for kommunalt planregister (pdf) (Word) (1.7.2018)

Fonter for SOSI versjon 4.3 (Statens kartverk)

SOSI kontroll (Statens kartverk) 

Kontaktperson:
Hilde Johansen Bakken  tlf. 22 24 59 91