Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2021

Landskonferansen i plan- og bygningsrett ble arrangert i Trondheim 10.- 12. november 2021. Presentasjoner fra konferansen er tilgjengelig på denne siden.

Onsdag 10. november 2021

Torsdag 11. november 2021 

Fredag 12. november 2021