Den andre norske handlingsplanen i OGP

Norge startet våren 2013 arbeidet med den andre handlingsplanen.

I april 2013 sendte departementet ut et høringsbrev og ba om innspill til en oppdatert utgave av Norges handlingsplan for Open Government Partnership. Fristen for å komme med innspill var 18. juli 2013. Det kom seks skriftlige innspill fra det sivile samfunn:

Departementet har oversendt innspillene til de relevante departementene.

Kommentarunde knyttet til Norges andre handlingsplan i OGP

Departementet startet 23. september 2013 en offentlig kommentarrunde til utkastet til den andre norske handlingsplanen i Open Governemnt Partnership (OGP). Planen ble sendt departementene, KS og det sivile samfunn for kommentarer innen fredag 4. oktober 2013.

Den andre norske handlingsplanen er nå oversendt OGP, og du kan lese den her:
Norway’s second Action Plan on Open Government Partnership (OGP) (pdf)

Iverksettingen av den andre norske handlingsplanen i OGP

Departementet sendte den 18. november 2013 brev om iverksettingen av den andre norske handlingsplanen (pdf). Brevet gikk til alle departementene samt de virksomhetene utenfor departementene som er avsvarlge for en eller flere forpliktelser i planen.

Den 4. desember 2013 ble det sivile samfunn orientert om årsmøtet og iverksettingen av den andre norske handlingsplanen, blant annet om brevet fra FAD av 18. november 2013. Les e-post til det sivile samfunn (pdf).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som har tatt over som faglig kontaktpunkt for OGP i Norge fra det tidligere FAD, inviterte 28. februar 2014 til to felles informasjons- og oppfølgingsmøter knyttet til iverksettingen av den andre norske handligsplanen i OGP. Både departementene og andre statlige virksomheter som har ansvaret for forpliktelsene i handlingsplanen og det sivile samfunn er invitert til møtene, men også andre interesserte kan melde seg på. Les mer om møtene og om hvordan dere melder dere på i KMDs brev (pdf).

Det første informasjons- og oppfølgingsmøtet ble avholdt 17. mars 2014. Både det sivile samfunn og departementene, statlige virksomheter og KS var invitert. På møtet var det blant annet en statusoppdatering av alle de norske forpliktelsene knyttet til den andre handlingsplanen.