Stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond

21. juni la regjeringen fram ny stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond.

I regjeringens stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond fastslår regjeringen at verdiene i fondet skal komme kirken til gode gjennom at staten påtar seg et ansvar for at verneverdige kirkebygg blir satt i stand.

Les mer i nettsak Verdiene i Opplysningsvesenets fond skal komme kirken til gode.

Les stortingsmeldingen Meld. St. 29 (2018–2019) Opplysningsvesenets fond