Regionale økonomiseminarer 2017

Presentasjoner og bakgrunnsmateriale til regionale økonomiseminarer høsten 2017

Agenda

Kunnskapsdepartementets økonomiseminar


09.00 – 09.30 Åpning og nytt fra KD Joar Nybo, KD

09.30 – 10.00 Orientering fra Riksrevisjonen Bernt Nordmark,
Thorgunn Nordstrand

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.00 SRS´ene Peter Olgyai, Grethe H. Fredriksen, DFØ

11.00 – 11.30 Prosjektstyringssystemer Jon E. Strømme, Terje Aandalen, UNINETT

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Intern kontroll, praktiske eksempler Åsmund Karlsen Lekve, Liv Grethe Vangen, HiNN

13.15 – 14.00 BOA, praktiske eksempler Geir Sune T. Østmoe, UiA

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 14.45 Digitalisering og effektivisering av økonomiforvaltningen – virkemidler og prosesser Arne Lunde, KD

14.45 – 15.15 Beregning av merverdiavgift ved import av varer Martin Berntzen Often og Johan Hjemås, UiO

15.15 – 15.30 Avslutning og evaluering, Joar Nybo, KD

Til toppen