Fakta om valg til FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd har 15 medlemmer, fem faste medlemmer (Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA) og ti land som velges av FNs generalforsamling for to år av gangen.

I henhold til FN-pakten skal FNs sikkerhetsråd ivareta internasjonal fred og sikkerhet i tråd med FNs formål og prinsipper. Sikkerhetsrådet er det eneste internasjonale organet med mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak om konfliktløsning, fredsoperasjoner, sanksjoner og maktbruk. Det er i Norges interesse å bidra til at Sikkerhetsrådet kan løse disse oppgavene på en så god måte som mulig.

De valgbare setene i Sikkerhetsrådet er fordelt på regionale grupper: tre seter til den afrikanske gruppen, to seter til gruppen land fra Asia og Stillehavet, to til gruppen med latinamerikanske og karibiske land, to til vesteuropeiske og andre land (Vestgruppen) og ett til gruppen land fra Sentral- og Øst-Europa.

Norge er med i Vestgruppen, som hadde to plasser i Sikkerhetsrådet på valg for perioden 2021-2022. Tre kandidater konkurrerte om de to plassene i Vestgruppen; Canada, Irland og Norge. Norge og Irland ble valgt.

Valget for perioden 2021-2022 skjedde i FNs generalforsamling  17.  juni 2020. Alle FNs 193 medlemsland har i utgangspunktet stemmerett. Valg til Sikkerhetsrådet er hemmelig. I 2021 vil Norge sitte i Sikkerhetsrådet, som valgt medlem, sammen med de fem faste medlemmene og ni andre valgte medlemsland. De ni er Estland, India, Irland, Kenya, Mexico, Niger, Saint Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam.

Sør-Afrika, Indonesia, Den dominikanske republikk, Belgia og Tyskland sitter i Sikkerhetsrådet til 31.12.2020, mens perioden til Estland, Niger, Saint Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam løper ut 31.12.2021. Fem nye medlemmer vil så bli valgt for perioden 2022-2023, og dette valget finner sted i juni 2021.

Norge har vært medlem av Sikkerhetsrådet fire ganger tidligere: 1949-50, 1963-64, 1979-80 og 2001-02.