Hvordan melde bedriften inn i Global Compact?

  • Administrerende direktør/daglig leder sender, om mulig med styrets godkjennelse, et brev til FNs generalsekretær, der det uttrykkes støtte til Global Compact og de ti prinsippene.
    Postadresse: United Nations, New York, NY 10017.
    Fax: +1 (212) 963-1207
    E-post: globalcompact@un.org
  • Deretter fyller man ut et online registreringsskjema på Global Compacts hjemmeside og laster opp en digital kopi av brevet til generalsekretæren.
  • Når innmeldingen mottas, registreres bedriften på Global Compacts hjemmeside. Bedriften vil etter  fire-fem uker motta en velkomstpakke med mer informasjon fra Global Compact.
  • Det er ingen avgift knyttet til Global Compact.