Riksvalgstyret holdt sitt første møte 22. juni 2021

Riksvalgstyret holdt sitt første møte tirsdag den 22. juni. I møtet behandlet riksvalgstyret seks klagesaker over fylkesvalgstyrenes godkjenning eller forkasting av listeforslag.

Riksvalgstyret fattet følgende vedtak i klagesakene: 

  • Klage på avvisning av listeforslaget til Kystpartiet i Nordland valgdistrikt, tas ikke til følge.
  • Klage på forkasting av listeforslaget til Kystpartiet i Sogn og Fjordane valgdistrikt, tas ikke til følge.
  • Klage på forkasting av listeforslaget til Kystpartiet i Rogaland valgdistrikt, avvises.
  • Klage på forkasting av listeforslaget til Nye Borgerlige i Oslo valgdistrikt, tas ikke til følge.
  • Klage på innsamling av underskrifter til Alliansen i Rogaland valgdistrikt, avvises.
  • Klage på godkjenning av listeforslaget til Alliansen - Alternativ for Norge, forkastes.

Riksvalgstyrets avgjørelse i klagesakene kan fås ved henvendelse til ingvild.lysne@kmd.dep.no

Det andre møtet i riksvalgstyret holdes tirsdag den 28. september. I tillegg til å fordele utjevningsmandatene behandler riksvalgstyret i dette møtet eventuelle klager som er kommet inn i forbindelse med forberedelsene og gjennomføringen av valget. Fullmaktene til representantene og vararepresentantene utferdiges også i møtet. Nærmere informasjon om hvordan man kan følge med på møtet kommer på regjeringen.no.