Informasjonsmøte for politiske partier 2022

Opptak av informasjonsmøte i Oslo 11. november 2022.

Nett-tv KDD Informasjonsmøte 11. november 2022

Se sendingen her

Se sendingen her

Opptaket ovenfor inneholder hele informasjonsmøte. Her vil du finne nyttige presentasjoner om regnskapssystemet, rapportering til SSB, partiportalen.no og Partilovnemndas virksomhet. 

Lenke til de enkelte innleggene:

Innledning ved Jens Oscar Nergård (Kommunal- og distriktsdepartementet)

Partilovnemda ved Daniel Giske

Partirevisjonsutvalget ved Petter Skjervø

Rapportering om økonomi ved Terje Risberg (Statistisk sentralbyrå)

Partiportalen ved Sveinung Øverbø (Statsforvalteren i Vestland)

Regnskapssystemet ved Sveinung Øverbø (Statsforvalteren i Vestland)

Bidragsmodulen ved Terje Risberg (Statistisk sentralbyrå)

Lysark fra informasjonsmøte

Presentasjonen kan lastes ned her (pdf)