Høring av arbeidsgrupperapport om turistfiske i sjø

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2011

Høringsbrev

Vår ref.:

Høringsbrev (pdf)