Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Barne- og familieministeren besøker Akershus ungdoms- og familiesenter

Adresse: Njårdsvei 11 , 1540 Vestby

Sted: Akershus ungdoms- og familiesenter

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Akershus ungdoms- og familiesenter.