Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Barne- og familieministeren besøker Høgskulen på Vestlandet

Adresse: Inndalsveien 28 , 5063 Bergen

Sted: Høgskulen på Vestlandet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.