Barne- og familieministeren besøker Innlandet

Sted: Hamar, Brumunddal og Gjøvik

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøker Innlandet.

Mandag 2. mai skal barne- og familieminister Kjersti Toppe besøke barnevernstjenestene i Hamar og Ringsaker, Innlandet barnevernsenter og Hedmark ungdoms- og familiesenter. 

Program:

Kl. 08.30: Besøk til barneverntjenesten i Hamar

Kl. 10.45: Besøk til Hedmark ungdoms- og familiesenter, avd. Vien

Kl. 12.45: Besøk til Ringsaker barneverntjeneste

Kl. 15.30: Besøk til Innlandet barnevernsenter

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Sunniva Christophersen Haugen, tlf: 93295637, sunniva-christophersen.haugen@bfd.dep.no