Barne- og familieministeren besøker Karasjok

Sted: Karasjok

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøker Karasjok.

Program:

  • Kl. 08.30–09.30: Besøk hos SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus).
  • Kl. 09.45–10.45: Besøke NASAK (Nasjonalt samisk kompetansesenter). 
  • Kl. 11.00–12.30: Besøk hos Sametinget. Blant temaene som tas opp er ny barnelov, barnevern og krisesentertilbudet og barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. 
  • Kl. 13.00–15.00: Offisiell åpning av NASAK (Nasjonalt samisk kompetansesenter).

Statsråden er tilgjengelig for intervju/kommentarer.

Pressekontakt er: kommunikasjonssjef Line Torvik, tlf.: 992 18 321, e-post: lto@bfd.dep.no