Barne- og familieministeren besøker Kristiansand 13. juni

Sted:

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøker Kristiansand 13. juni.

Kl. 09.00 – 10.30: Besøk til barnevernstjenesten i Kristiansand

Kl. 10.30 – 11.45: Besøk til Kristiansand kommune og prosjektet «Nye mønstre – trygg oppvekst»

Kl. 12.00 – 13.15: Besøk til Kirkens ungdomsprosjekt (KUP)

Kl. 13.45 – 15.15: Besøk til Lunde behandlingssenter

Kl. 15.45 – 17.00: Besøk til Røde Kors Fellesverket

Kontaktperson for reisen er kommunikasjonsrådgiver Sunniva Christophersen Haugen, e-post: sunniva.haugen@bfd.dep.no og telefonnummer 932 95 637.