Barne- og familieministeren besøkjer byomfattande ressursavdeling (BRA)

Sted:

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) besøkjer byomfattande ressursavdeling (BRA) i Trondheim

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Barne- og familiedepartementet på tlf: 97 77 36 34, e-post: media@bfd.dep.no.