Barne- og familieministeren deltek på Barneombodets frukostmøte om grunnlovas § 104

Stad: Sentralen

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) deltek på frukostmøte om grunnlovas paragraf 104 i regi av Barneombodet.

Du kan lese meir om arrangementet på denne lenkja: Grunnlovens §104 - fra teori til praksis – Barneombudet

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Barne- og familiedepartementet på tlf: 97 77 36 34, e-post: media@bfd.dep.no.