Barne- og familieministeren deltek på KS toppmøte barn og unge

Adresse: Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Sted: Clarion hotell

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) deltek på KS toppmøte barn og unge.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Barne- og familiedepartementet på tlf: 97 77 36 34, e-post: media@bfd.dep.no.