Barne- og familieministeren møter Oslo kommune

Sted: Barne- og familiedepartementet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) møter Oslo kommune om barnevern.