Barne- og familieministeren mottar rapport fra ekspertgruppe om barn i fattige familier

Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo

Sted: Auditoriet i R5

Barne- og familieminister Kjersti Toppe mottar rapport fra ekspertgruppe om barn i fattige familier.

Se presseinvitasjon for ytterligere detaljer.