Statssekretær Sandkjær deltek på eit arrangement om heilskapleg seksualundervising

Stad: Sentralen, Oslo

Statssekretær Bjørg Sandkjær deltek på lanseringa av Kyrkjas Naudhjelp sitt arbeidsverktøy for heilskapleg seksualundervising. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02