Dåp av nytt Kystvaktfartøy i Tomrefjorden

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Presseinvitasjon: 16. november inviterer Forsvarsmateriell og VARD media til dåp av Kystvaktens nye fartøy, KV Jan Mayen. Dåpen finner sted i Tomrefjorden.

Gudmor for fartøyet er Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram vil også delta i seremonien sammen direktør Forsvarsmateriell, Gro Jære og sjef for Sjøforsvaret Rune Andersen. Fra VARD vil konsern- og verftsledelsen være til stede.

KV Jan Mayen er det første av i alt tre nye kystvaktfartøy i Jan Mayen-klassen. Kystvakten er statens viktigste myndighetsutøver langs kysten og til havs og bidrar til suverenitetshevdelse i norske farvann.  Fartøyet er bygd av VARD og blir levert fra Vard Langsten i Tomrefjord. Forsvarsmateriell fremskaffer, forvalter og avhender materiell for Forsvaret.

Medieprogram:

07:30                    Avreise fra Flytebrygga i Molde havn for transport ut til i KV Andenes.

Mulighet for intervju med statsråder, Sjef Sjøforsvaret, Sjef Kystvakten og besetningsmedlemmer. Kontaktperson i Molde er kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret Torill Herland

10:30                    KV Andenes ankommer Vard Langsten i Tomrefjord

10:30                    Registrering for journalister som kommer direkte til Vard Langsten

10:50- 11:30      Pressemøte om bord på KV Jan Mayen

12:00                    Dåpsseremoni

13:00                    Retur med KV Andenes til Molde med ankomst ca kl 14:00

Påmelding:

Media som ønsker å delta, må melde seg på til på e-post: anne-bente.skjellum@vard.com så snart som mulig og senest innen mandag 14. november 2022 kl. 15:00.

Husk å gi beskjed om du ønsker å bli med på hele medieprogrammet, eller om du møter direkte på Vard Langsten.

Kun akkrediterte personer vil få tilgang. 

Oppgi

  • fullt navn
  • fødselsdato
  • mobiltelefonnummer
  • navn på redaksjon, og stilling

Det vil bli tilrettelagt for fotografering fra Sjøbjørn under oppholdet i Tomrefjorden. Luftrommet over Tomrefjord vil være stengt for dronetrafikk. Forsvarsmateriell vil tilgjengeliggjøre dronefotografering og bilder fra fartøyet på fma.no [fma.no] på dåpsdagen.

Pressekontakt for justisministeren er seniorrådgiver Andreas Bondevik, 40 20 32 54, andreas.bondevik@jd.dep.no

Pressekontakt for forsvarsministeren er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, telefon 45 24 18 74, inda@fd.dep.no

Pressekontakt for Forsvarsmateriell er senior kommunikasjonsrådgiver, Elisabeth Sandberg, telefon 975 61 629, esandberg@mil.no.

Pressekontakt for Sjøforsvaret er kommunikasjonssjef Toril Herland, telefon 47 27 57 49, torherland@mil.no

Pressekontakt for VARD er kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll: 916 90 051, hege.akselvoll@vard.com