Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Eksport av forsvarsmateriell: Om sammenligning av UDs eksporttall og tall fra SSB

Utenriksdepartementet har siden 1996 fremlagt årlige meldinger til Stortinget om eksport av forsvarsmateriell. I disse meldingene fremgår den faktiske eksporten av forsvarsmateriell, basert på verdien av utførsel ved salg av varer, teknologi og tjenester til utlandet.

Statistisk Sentralbyrå presenterer også eksporttall på forskjellige tidspunkter gjennom året. Disse tallene er ikke direkte sammenlignbare med tallmaterialet som UD legger frem, av flere årsaker.

For det første benytter ikke UD og SSB samme varekategorier – man måler rett og slett ulike ting. SSBs statistikk bygger på Tolletatens varekategorier, og den fanger ikke opp for eksempel tjenester eller teknologioverføring. Tallene i stortingsmeldingen omfatter varer og tjenester som er underlagt lisensplikt med hjemmel i eksportkontrolloven. 

Tallene har også ulike kilder: SSB benytter seg av Tolletatens system, som er utviklet for å kreve inn toll og avgifter, ikke for å ivareta eksportkontroll og internasjonale ikke-spredningsforpliktelser. I og med at SSBs tall baserer seg på verdien som settes på utførselsdokumentene, er det også en risiko for at midlertidige utførsler blir registrert – selv om disse ikke er av varig karakter.

Tallene som UD presenterer for Stortinget utgår fra eksportørenes egne rapporter av faktiske leveranser som har funnet sted etter eksportlisenser innvilget av UD. Som betingelse for utførselslisens må eksportørene rapportere kvartalsvis til UD om den faktiske eksporten som har funnet sted. Dette gjøres gjennom UDs elektroniske lisensportal, som blant annet bidrar til god kvalitetssikring av materialet som inngår i meldingen. Rapportene inneholder omfattende og bedriftssensitive data, og det kreves betydelig arbeid i departementet før de endelige oversikter og tabeller kan fremstilles – på en måte som er forenelig med den sterke taushetsplikten i eksportkontrolloven.

Til toppen