Endringer i verdipapirforskriftens kapittel 4 om flagging, samt overgangsregler til nye bestemmelser om flagging

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har fastsatt endringer i verdipapirforskriftens kapittel 4 og overgangsregler til nye bestemmelser om flagging.

Lov 22. juni 2022 nr. 80 om endringer i verdipapirhandelloven (flagging) gjør endringer i verdipapirhandellovens bestemmelser om flagging. Endringene trer i kraft 1. september 2022. 

Finansdepartementet har fastsatt utfyllende forskriftsbestemmelser til de nye reglene. Forskriftsbestemmelsene er basert på utkastet i NOU 2016: 2.

Videre er det fastsatt overgangsregler til de nye reglene. Forskriftsreglene og overgangsbestemmelsene trer i kraft 1. september 2022.

Les mer: