Presseinvitasjon:

Fjord Norge og Trøndelag viser fram det beste av Norge i Berlin

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regionene Fjord Norge og Trøndelag skal representere Norge på den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche (IGW) i Berlin. 400 000 personer er ventet å besøke Messe Berlin, og 56 utstillere fra de to norske regionene vil servere det beste landet vårt har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser. Landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp) skal åpne den norske standen, og skal ha med seg en egen næringsdelegasjon. Statsråden kommer i løpet av oppholdet også til å møte landbruksministere fra hele verden under det årlige globale forumet for mat og landbruk (GFFA).

Se utstillerlistene:

IGW har blitt en publikumssuksess og har befestet sin posisjon som Berlins best besøkte messe. I 2019 ble det for første gang omsatt varer for over 50 millioner Euro i løpet av de ti dagene messen varte. 1800 utstillere med over 100 000 produkter fra nær 70 land, landbruksministere fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner deltok på messen. Forventningene til årets utstilling er store.

Norges stand på Grüne Woche.
Den norske standen og deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som matnasjon og skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. Foto: Vidar Alfarnes

Landbruks- og matminister Sandra Borch har også i år med seg en egen delegasjon til Berlin med sentrale norske aktører innen utdanning, mat og reiseliv.

Torsdag 19. januar fra kl. 09.30 leder Borch et dialogseminar for delegasjonen. Dette varer frem til ca kl. 15.00. Denne møteplassen har utviklet seg til en viktig og nyttig arena for å bygge nettverk og bidra med konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivssektoren.

Tema for Næringslivsdelegasjonen har de siste årene vært næringsutvikling og verdiskaping i skjæringspunktet mellom mat og reiseliv.  Det overordnede tema for dialogmøte i 2023 vil være En bærekraftig norsk matnasjon – omstilling, utvikling og muligheter, der det legges opp til to deltema:

Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående skole har vært lav og synkende over flere år, og har de siste årene også hatt den høyeste frafallsprosenten blant elevene. Dette, i kombinasjon med en økende sårbarhet i matnæringen og i kokk- og restaurantnæringen, som følge av sviktende rekruttering og et kommende generasjonsskifte, gjør temaet svært aktuelt. Det fordrer samarbeid på tvers av sektorer, og vil ha stor betydning for byggingen av Matnasjonen Norge.

Kokkeelever.
I 2023 vil statsråd Borchs delegasjon rette oppmerksomheten mot rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Dette er helt vesentlig for å bygge Matnasjonen Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Kl. 15.30 samme dag vil det være en pressekonferanse i den norske ambassaden i Berlin (Rauchstr. 1. Her vil delegasjonens arbeid og konklusjoner bli presentert, sammen med flere andre forberedte nyhetssaker som omhandler reiseliv og trender for matproduksjon og omsetning. Tre regionale vinnere kjemper om Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2022. Vinneren av den nasjonale prisen på 250 000 kroner vil være tilstede og blir presentert under pressekonferansen.

Det vil være gode muligheter for en til en samtaler, både med politikere og næringslivsaktører som er tilstede. 

Fredag 20. januar ca kl. 09.30 åpner landbruks- og matminister Sandra Borch den norske standen på Grüne Woche 2023 (Messe Berlin: Standnr 160, hall 8.2, Messedamm 22, D - 14055 Berlin. Her er også statsrådens delegasjon til stede sammen med en rekke andre norske gjester fra mat- og reiselivsnæringen. Under åpningen skal Borch i samarbeid med stiftelsen Norsk Mat dele ut Spesialitetsmerker til tre norsk lokalmatprodusenter. Etter åpningen bruker statsråden god tid på å gå rundt på den norske standen og snakke med utstillerne. Her legger vi til rette for at pressen som er tilstede kan følge tett på. 

Norges stand.
56 utstillere fra regionene Fjord-Norge og Trøndelag skal servere 400 000 besøkende på Messe Berlin det beste Norge har å by på av lokale mat- og reiselivsopplevelser. Foto: Vidar Alfarnes

Lørdag 21. januar fra kl. 08:30 deltar statsråd Sandra Borch på en internasjonal konferanse som den tyske landbruksministeren inviterer til, Global Forum for Food and Agriculture. Her samles landbruksministre fra hele verden for å diskutere årets tema som er "Food Systems Transformation: A Worldwide Response to Multiple Crises”.

Federal Foreign Office 
Werderscher Markt 1
10117 Berlin

Ta kontakt om du ønsker å gjøre forhåndsavtaler med utstillere eller andre deltakere, så bistår vi med det.

Pressekontakt: 

Seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise: + 47 975 17 227.

Grüne Woche i Berlin er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Internationale Grüne Woche, 20.01.- 29.01.2023
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 160, hall 8.2,