Ny veiviser skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter å sette krav om bærekraft og lærlinger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ny kriterieveiviser fra DFØ skal gjøre det lettere for offentlige virksomheter å foreta bærekraftige anskaffelser innen mat- og måltidstjenester. Den nye veiviseren er blant annet en oppfølging av forslag til tiltak i rapporten « Uten fagarbeidere – ingen Matnasjon».

Veiviseren for bærekraftige offentlige anskaffelser (Kriterieveiviseren) inneholder formuleringer til krav og kriterier for å hjelpe offentlige virksomheter til å foreta  mer bærekraftige anskaffelser. Fra februar i år vil den også inneholde veiledning om hvordan gjøre mat- og måltidstjenester mer økonomisk og sosial bærekraftige ved å inkludere krav om lærlinger. Direktorat for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utviklet de nye kravformuleringene i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet.

– Å få en god læreplass er svært viktig, det er en avgjørende del av elevens opplæring, gir lærlinger erfaring fra arbeidslivet, relevant kompetanse og man får kontakter man kan få stor nytte av etter endt utdanning. Den nye kriteriveiviseren til DFØ er et steg i riktig retning for å få flere offentlige virksomheter til å være bevisst på sitt ansvar for å få ungdommer ut i lære, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Lærling Magnus Kroken frå Åndalsnes.
Lærling Magnus Kroken frå Åndalsnes i full gang på kjøkkenet. Foto: Vidar Alfarnes

Mange ungdommer står uten læreplass

I 2021 kom rapporten «Uten fagarbeidere – ingen matnasjon» med en rekke  anbefalinger om tiltak for å  bedre rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. En av anbefalingene var at alle offentlige anskaffelser innen  mat- og måltidstjenester må  ha krav om at de aktuelle bedriftene har lærlinger i sine virksomheter. Om lag 30 pst av restaurant- og matfag elevene  får ikke godkjent lærekontrakten i følge tall fra Utdanningsdirektoratet. Videre viser analyser fra DFØ at færre enn 14 pst av offentlige utlysninger av mat- og måltidstjenester hadde krav om lærlinger i 2021.

Emma Husby Ervik (17) vurderer å bli lærling innen servicefaget.
Emma Husby Ervik (17) vurderer å bli lærling innen servicefaget Foto: Vidar Alfarnes

En av flere anbefalinger som regjeringen følger opp

Som en oppfølging av rapporten, ble det i revidert nasjonalbudsjett for 2021 bevilget 2 millioner kroner til en rekrutteringskampanje i regi av NHO Mat og drikke, i samarbeid med en rekke aktører i bransjen. I forbindelse med Internationale Grüne Woche i Berlin annonserte landbruks- og matminister Sandra Borch at regjeringen gir ytterligere 500 000 kr til rekrutteringskampanjen for mat- og måltidsbransjen.

Landbruks- og matminister Sandra Borch.
– Å få en god læreplass er svært viktig, det er en avgjørende del av elevens opplæring, gir lærlinger erfaring fra arbeidslivet, relevant kompetanse og man får kontakter man kan få stor nytte av etter endt utdanning, sier Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg