Landbruks- og matdepartementet bevilger 500 000 kroner for å få flere til velge en karriere innenfor mat- og måltidsbransjen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

På pressekonferansen på den norske ambassaden 19.januar i forbindelse med  Internationale Grüne Woche i Berlin, annonserte landbruks- og matminister Sandra Borch at Landbruks- og matdepartementet gir ekstra midler til NHO Mat og Drikke og deres samarbeidspartnere, i deres arbeid for økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen.

– Rekrutteringskampanjen har hittil lagt ned et godt og viktig arbeid. Et slikt bredt forankret og systematisk arbeid, har jeg stor tro på. Det er viktig at de ulike aktørene  samarbeider på tvers. Matnasjonen Norge er avhengig av dyktige folk gjennom hele verdikjeden for mat, derfor er rekruttering til matfagene så viktig, sier  landbruks- og matminister Sandra Borch.

Rekrutteringskampanjen – et viktig tiltak

Mat- og måltidsbransjen har over lengre tid hatt problemer med å rekruttere nok fagarbeidere, dette skjer samtidig som søkertallene til restaurant- og matfag i videregående har gått jevnt nedover de siste 20 årene. I 2021 ble det bevilget 2 millioner kroner til en rekrutteringskampanje for økt rekruttering til  mat- og måltidsbransjen. NHO Mat og Drikke har i felleskap med flere arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, skoler og ulike bransjeorganisasjoner, jobbet for å snu trenden gjennom rekrutteringskampanjen og konseptet «Smak deg frem». Nå ønsker Landbruks- og matdepartementet å styrke dette arbeidet med 500 000 kroner.

Kokk
Landbruks- og matdepartementet bevilger 500 000 kroner for å få flere til velge en karriere innenfor mat- og måltidsbransjen. Foto: Vidar Alfarnes

Kampanjen har så langt sett gode resultater. De har nådd nesten en million ungdommer og foreldre gjennom sine sosiale medier kampanjer og 2022 var det første året på mange år der  søkertallene til restaurant- og matfag var stabile landsbasis, og noen steder viste en økning.  Kampanjen har, i motsetning til tidligere kampanjer, vist hele bredden av karrieremuligheter som en slik utdanning åpner opp for. De har også hatt et større fokus på at en matfaglig utdanning også gir dypere innsikt i bærekraft, folkehelse, matglede og livsmestring.

Følger opp viktig rapport

Rådgivende utvalg for rekruttering til mat- og måltidsbransjen leverte vinteren 2021 rapporten  «Uten fagarbeidere – ingen matnasjon», om tilstanden og forslag til tiltak for å bedre rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen. Etableringen av, og støtten til rekrutteringskampanjen var en direkte oppfølging av sentrale tiltak i rapporten.