Næringsdelegasjon følger landbruks- og matminister Borch til Berlin

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch har invitert med seg en næringsdelegasjon med sentrale norske aktører innen utdanning, mat og reiselivtil Grüne Woche i Berlin 19. og 20. januar. Tema for årets delegasjon En bærekraftig norsk matnasjon – omstilling, utvikling og muligheter.

Torsdag 19. januar fra kl. 09.30 leder Borch et dialogseminar for delegasjonen. Dette varer frem til ca kl. 15.00. Denne møteplassen har utviklet seg til en viktig og nyttig arena for å bygge nettverk og bidra med konkrete innspill til regjeringens arbeid på mat- og reiselivssektoren.

Tema for Næringslivsdelegasjonen har de siste årene vært næringsutvikling og verdiskaping i skjæringspunktet mellom mat og reiseliv.  Det overordnede tema for dialogmøte i 2023 vil være En bærekraftig norsk matnasjon – omstilling, utvikling og muligheter, der det legges opp til to deltema:

Kokk
I 2023 vil statsråd Borchs delegasjon rette oppmerksomheten mot rekruttering til mat- og måltidsbransjen. Dette er helt vesentlig for å bygge Matnasjonen Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Rekruttering til mat- og restaurantfagene i videregående skole har vært lav og synkende over flere år, og har de siste årene også hatt den høyeste frafallsprosenten blant elevene. Dette, i kombinasjon med en økende sårbarhet i matnæringen og i kokk- og restaurantnæringen, som følge av sviktende rekruttering og et kommende generasjonsskifte, gjør temaet svært aktuelt. Det fordrer samarbeid på tvers av sektorer, og vil ha stor betydning for byggingen av Matnasjonen Norge.

Konklusjonene fra dialogmøtet blir presentert på en pressekonferanse kl. 15.30 samme dag. Pressekonferansen finner også sted i Den norske ambassaden (Rauchstrasse1). Fredag 20. januar er delegasjonen til stede når landbruks- og matministeren foretar den offisielle åpningen av Norges stand på Grüne Woche.

Fredag 20. januar ca kl. 09.30 åpner landbruks- og matminister Sandra Borch den norske standen på Grüne Woche 2023 (Messe Berlin: Standnr 160, hall 8.2, Messedamm 22, D - 14055 Berlin. Her er også statsrådens delegasjon til stede sammen med en rekke andre norske gjester fra mat- og reiselivsnæringen. 

Presseansvarlig i Landbruks- og matdepartementet:

Heidi Eriksen Riise, seniorrådgiver Tlf. +47 22 24 93 10 
Mob. +47 97 51 72 27. E-mail: heidi-eriksen.riise@lmd.dep.no

Internationale Grüne Woche, 20.01. - 29.01.2023
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 160, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin