Første innspill fra elevene på Skranevatnet skole

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte 2. mai Skranvatnet skole i Bergen for å lansere arbeidet med en stortingsmelding om 5-10. trinn. Under besøket snakket hun med elevene ved skolen og mottok elevenes innspill til arbeidet med meldingen.

Bilde av Tonje Brenna på besøk hos Skranvatnet skole i Bergen for å lansere arbeidet med en stortingsmelding om 5-10. trinn.
2. mai besøkte Tonje Brenna Skranvatnet skole i Bergen for å lansere arbeidet med en stortingsmelding om 5-10. trinn. Foto: KD

Elevene ga innspill om at de blant annet ønsker seg mer gruppearbeid, aktiv og praktisk læring samt mer undervisning utendørs.

– Jeg vil ha innspill fra flest mulig elever. Det er de som vet hva som er en god skolehverdag for dem, og hva som motiverer dem til å lære, sa kunnskapsministeren under overleveringen.

Her kan du lese oppsummeringen av innspillene som ble overlevert til kunnskapsministeren, sammenfattet av Vegard Vagstad Mathinsen og Kyle Schiavetta Horneland i 10C.

Bilde av Tonje Brenna som får overrekt innspill til stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn
Kunnskapsminister Tonje Brenna får overrekt innspillene fra Vegard Vagstad Mathinsen og Kyle Schiavetta Horneland i 10C ved Skranvatnet skole. Foto: KD