Innleder på konferanse om EØS-rett

Sted:

I samarbeid med Partnerforum, arrangerer Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet en kick-off-konferanse om EØS-rett. Statsråd Enger Mehl innleder.

Konferanse: EØS-rett i norsk rett – utfordringer og muligheter