Julekalender: Juletredyrkere satser på fjelledelgran

Juletredyrkere i Norge satser på trendjuletreet fjelledelgran som tåler norske vintre. Fjelledelgran er allerede er en populær merkevare i Tyskland og England. Tresorten dyrkes i områder med litt mildere klima som på Sørvestlandet og i Vestfold.

Norske juletreprodusenter ønsker å tilby nye juletreslag både hjemme og til eksport. Fjelledelgran er et slankt blågrønt juletre og bygges opp under merkevaren «Fjordtree». Med finansiering fra Forskningsrådet og i samarbeid med næringen arbeider Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) med ulike utfordringer knyttet til produksjon av fjelledelgran i Norge.

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Forskere fra NIBIO peker på at juletredyrkere i Norge bruker arealer som ellers ville grodd igjen, og at produksjonen gir bøndene ekstra inntekter. For å dyrke juletrær med best mulig kvalitet må juletredyrkerne ha småplanter med høy kvalitet, gjødsle i riktig mengde, og håndtere skadegjørere. En utfordring for norske produsenter er god tilgang på frø. Frem til nå har frøene kommet fra USA og Canada, men tilgangen er usikker.  

Til toppen