Historisk arkiv

Julekalender: Forhindrer sykdom hos sau

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

NORSØK-forskere undersøker om kapsel kan hindre sau fra å få den alvorlig sykdommen alveld. Kapselen skal legges ned i magen på dyra og ta opp giftstoffer i fordøyelseskanalen før de kommer ut i blodet og forårsaker sykdom.

Alveld er en ubehagelig og smertefull sykdom som kan føre til at dyret dør. Sykdommen forekommer hovedsakelig hos lam. I dette prosjektet skal man undersøke om man kan hindre utvikling av alveld ved å hemme opptaket av giftstoffer fra bakterier i blågrønne alger som ligger i dammer på beitet. Forskerne prøver å finne et stoff som kan binde giftstoffene i fordøyelseskanalen før de går i blodet og skader dyret. 

Stoffet skal inn i en kapsel som er utviklet av forskerne. Størrelsen og vekten på kapselen er tilpasset sauens mage, og skader ikke sauens fordøyelseskanal. Kapselen er utviklet for å ligge i magen i omtrent fire uker, hvor den frigir stoffet over tid og forhindrer dermed utvikling av alveld på utmarksbeite. Dersom forskerne lykkes kan det gi resultater i form av mindre tap, bedre dyrevelferd og bedre økonomi.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Dødsårsaken hos lam på beite varierer mellom fylkene, og dette er særlig tydelig når det gjelder alveld. Forekomsten av alveld er også ulik fra år til år. Resultater fra en spørreundersøkelse viser at en tredjedel av sauebøndene som svarte, har mistet dyr på grunn av alveld.