Historisk arkiv

Julekalender: Vil gi forbrukerne tryggere bær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bær er en viktig type råkost på det norske markedet, men kan være en smittekilde for sykdomsfremkallende mikroorganismer. Forskere ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet undersøker hvordan man kan bekjempe parasitter på bær.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale

I prosjektet PARA-BERRY undersøker forskerne forekomst og spredning av parasitter i bær og vurderer ulike metoder for å fjerne eller inaktivere dem. Frysing, oppvarming og tørking er tre slike muligheter, men det hjelper jo lite når vi helst vil spise bærene rå. Forskerne ser derfor på alternative metoder for å ta knekken på snylterne. Finner de norske forskerne frem til metoder som kan holde parasittene på avstand, er det grunn til å tro det også vil vekke interesse i utlandet. Prosjektet PARA-BERRY er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.