Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Smittende humør i fjøset

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Melkeproduksjon innebærer tett kontakt mellom bonden og kyrne, og samspillet er avgjørende for god dyrevelferd. Forskere ved Veterinærinstituttet har undersøkt hvordan bondens atferd påvirker kua. Resultatene viser at bønder som er rolige, tålmodige og snille mot dyra har fornøyde kuer som gir mer melk.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Forskerne har besøkt 110 norske gårder for å observere og karakterisere atferden hos både kuene og bonden. Gårdene ble tilfeldig valgt fra en liste over melkeprodusenter i Sør-Norge. Forskerne delte inn bøndene i fire ulike grupper ut i fra arbeidsstilen i fjøset; bønder som er rolige og tålmodige, bønder som klapper og snakker til dyra, bønder som er dominerende og lager mye støy og bønder som er usikre og nervøse når de håndterer dyra. Kuene ble analysert ut i fra kroppsspråket deres. 

Rolige og tålmodige bønder som klapper og snakker med dyra, har mer fornøyde kuer som er enklere å håndtere. I tillegg viser studier at når bøndene klapper og snakker til dyra under melking gir kuene mer melk. Bønder som er brå, utrygge og stresset rundt dyra har flere stressede kuer. Forskerne peker på at bondens stil i fjøset påvirker kuene, og at resultatene tydeliggjør viktigheten av riktig trening og selvbevissthet for de som jobber med husdyr.