Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Lær å smake selv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Små og store matprodusenter kan nå ta i bruk en rask metode som kartlegger hvilke produkter som bør produseres for salg.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale

I prosjektet "RapidCheck" utvikler Nofima metoder som setter matprodusenter i stand til å vurdere produktene sine sensorisk gjennom smak, lukt, synsinntrykk og følelse. En av metodene kalles PSP – "Polarized Sensory Positioning". Metoden er særlig nyttig i start- og sluttfasen av produktutviklingen, og går gjennom fire steg. 

Først sammenlignes test-produktet med referanseprøver man ønsker å ligne eller skille seg fra. Når graden av likhet er klar, blir produktet beskrevet med ord. Ordene settes inn i et datasystem, som lager blant annet en frekvenstabell som viser hvor ofte ordene forekommer. Deretter analyserer man dataene og utvikler et produktkart. Når dette settes sammen med undersøkelser av hva forbrukere liker, har man et godt grunnlag for å velge hvilke prototyper som skal ut på markedet.