Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Sauer er ålreite på smak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I et forskningsprosjekt der målet er å utvikle smakfulle produkter av sau og lam, har forskerne blant annet gjennomført smakstester med Nofimas sensoriske panel, profesjonelle smaksdommere og vanlige forbrukere. Hovedkonklusjonen er at sauekjøtt har stort potensial i markedet.

Når forbrukere blir bedt om å velge mellom lam og sau, velger de fleste lam. Resultatene fra Nofimas undersøkelser viser derimot at mange i blindtest ikke smaker store forskjellen mellom sau og lam, og de fleste syns det smaker like godt. Bedre råvareutnyttelse og økt merverdi er målet for prosjektet.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

I testen fikk 90 forbrukere smake på tre prøver lammekjøtt og tre prøver med sauekjøtt. Alle prøvene ble hentet fra lår på dyrene. Forbrukerne fikk totalt 36 beskrivende ord å velge mellom. Svarene de ga finner du i ordskyen nedenfor.

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Noen av forbrukerne i studien forvekslet også lam med svinekjøtt, og sau med storfe. Ingen av prøvene hadde utslag for ullsmak, som fårekjøttet har en tendens til å ha et rykte som. Studiet er en del av del av et større Forskningsrådsprosjekt med mange samarbeidspartnere; Nortura, Animalia, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Nofima. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Nortura.