Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Nye veier i bryggerikunsten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mikrobryggerier er en ny vekstnæring. Nofima-forskere deltar i den spennende prosessen med å finne nye veier i bryggerikunsten.

På fruktgården og bryggeriet på Lindheim gård i Telemark forskes det på å brygge øl med frukt etter en litt annen metode enn den tradisjonelle. I stedet for å tilsette gjær i vørteren, legges den til kjøling i store kar og spontangjærer med bakgrunn i mikroorganismene som er i luften og omgivelsene. De siste 14 årene har mer enn 50 mikrobryggerier blitt etablert i Norge. Forskningen på Lindheim vil dermed høyst sannsynlig komme til anvendelse for flere i bryggerimiljøet.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Mikroorganismene som gir ønsket gjæring i spontanfermentert øl har normale "tilholdssteder" på blant annet frukt. Nofima-forskerne tar prøver av luft, frukt, kjølingskar og ferdig produkt og analyserer dem. Moderne DNA-baserte metoder lar forskerne analysere hele mikrobesamfunn mer nøyaktig enn noen gang før. Dette gjør at forskerne kan kartlegge premissene for spontanfermentering.