Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Stor satsning på dyrevelferd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Dyrevelferd er et tema som opptar mange mennesker, og kompetanse på dyrevelferd er etterspurt. Veterinærinstituttet satser strategisk på forskning innenfor dyrevelferd, med hovedmål om å danne en robust forskergruppe med spisskompetanse på området. Det 5-årige forskningsprosjektet har et totalbudsjett på 8,5 millioner kroner.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Veterinærinstituttet er involvert i flere forsknings- og utviklingsprosjekter om dyrevelferd som inngår i satsningen innen dyrevelferd. Kalvehelse og -velferd er et prioritert område, og i 2015 ble to doktorgrader innen kalvevelferd avlagt. Forskerne har blant annet sett på samspillet mellom bonde og kalv, måter å holde melkeku og kalv sammen på, og hvor mye melk kalver kan gis per måltid. I en ny studie skal forskerne nå se på hvordan man kan oppnå friskere og bedre kalver.

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Forskerne fra Veterinærinstituttet arbeider med utvikling av dyrevelferdsindikatorer og har samlet forskjellige dyrevelferdsprotokoller for de vanligste produksjonsdyrene i Norge på en nettside. Protokollene er et hjelpemiddel for alle som jobber med dyrevelferd og – helse, og som trenger gode instrumenter for å undersøke dyrevelferden.

I satsningen inngår også søknadsskriving, formidling av forskning, kompetanseoppbygging for forvaltningsstøtte og samarbeid med Veterinærinstituttets fagmiljøer innen fiskehelse og vilt. Dessuten har forskerne utviklet en metode, der hester kan kommunisere hvorvidt de ønsker å ha på dekken eller ikke, ved å trykke på plakater.