Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Kålveksten som egner seg godt for nordisk klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I et treårig forskningsprosjekt har Nofima-forskere undersøkt hvordan ulike lys- og temperaturforhold fra jord til bord påvirker kvaliteten på brokkoli. Komplekse lagringsforsøk i grossist- og butikkleddene har gitt kunnskap om hvordan kvaliteten best mulig bevares helt frem til forbrukerne.

Hovedkonklusjonen er at varierende lysforhold har liten betydning, mens lav lagringstemperatur er avgjørende for at brokkolien skal holde god kvalitet fra innhøsting til den ligger i butikken. Derfor kan man nå mer målrettet forbedre kvaliteten hos brokkoli under dyrking og i distribusjonen, noe som legger grunnlaget for økt verdiskaping og forbruk av brokkoli i Norge.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Grønnsaksforskere har også sett på hvordan ulike klimaforhold påvirker brokkolien ved å dyrke brokkoli i Norge, Tyskland og Spania – fra 69 til 43 grader nord. Resultatene viser at en kald periode før brokkolien høstes gir mer C-vitamin, og egner seg derfor godt for dyrking i det kalde, nordiske klimaet. 

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Forskingsprosjektet er et samarbeid mellom NMBU, NIBIO, forskningsmiljøer i Storbritannia, Tyskland og Spania, samt BAMA gruppen, Gartnerhallen og Coop Norge, og er finansiert av Norges forskningsråd, Nofima og samarbeidspartnere.