Historisk arkiv

Nyheiter

Julekalender: Juletredyrkere satser på fjelledelgran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Juletredyrkere i Norge satser på trendjuletreet fjelledelgran som tåler norske vintre. Fjelledelgran er allerede er en populær merkevare i Tyskland og England. Tresorten dyrkes i områder med litt mildere klima som på Sørvestlandet og i Vestfold.

Norske juletreprodusenter ønsker å tilby nye juletreslag både hjemme og til eksport. Fjelledelgran er et slankt blågrønt juletre og bygges opp under merkevaren «Fjordtree». Med finansiering fra Forskningsrådet og i samarbeid med næringen arbeider Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) med ulike utfordringer knyttet til produksjon av fjelledelgran i Norge.

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Forskere fra NIBIO peker på at juletredyrkere i Norge bruker arealer som ellers ville grodd igjen, og at produksjonen gir bøndene ekstra inntekter. For å dyrke juletrær med best mulig kvalitet må juletredyrkerne ha småplanter med høy kvalitet, gjødsle i riktig mengde, og håndtere skadegjørere. En utfordring for norske produsenter er god tilgang på frø. Frem til nå har frøene kommet fra USA og Canada, men tilgangen er usikker.