Historisk arkiv

Nyheter

Julekalender: Satelitter, droner og roboter for et mer miljøvennlig landbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Nå undersøker Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) hvordan satellitter, droner og roboter bør benyttes for å oppnå et mer miljøvennlig landbruk, øke matproduksjonen og gi mer lønnsomhet til bonden. De teknologiske hjelpemidlene vil nemlig gjøre det enklere å gjødsle nøyaktig etter behov, redusere plantevernmidler og legge til rette for å produsere mer mat.

– Norsk landbruk er avhengig av forsking og utvikling for å auke matproduksjonen, gje betre lønsemd til bonden og høg effektivitet over heile landet. Noreg har sterke forskingsmiljø som stadig gjev ny kunnskap og legg difor eit viktig grunnlag for å auke konkurransekrafta og handtere utfordringar i framtida, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Høyteknologisk presisjonslandbruk handler om nøyaktighet og gir bonden detaljert informasjon om drifta. Når slik informasjon er tilgjengelig for bonden legger det blant annet til rette for å gjødsle og vanne akkurat etter plantens behov, noe som kan bidra til å redusere klimagassutslipp og vannforurensing. Forskningen viser at slik teknologi kan bidra til å redusere bruk av plantevernmidler med inntil 90 prosent i enkelte tilfeller.

Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember.
Julekalenderen til Landbruks- og matdepartementet har i år ein quiz med eit nytt spørsmål om landbruk- og matforsking frå 1. til 24. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Målet er at mye av satelittteknologien til slutt skal ende opp på bondens traktor, slik at sensorer skanner åkeren i sanntid og setter inn riktige tiltak umiddelbart. Slike sensorer finnes allerede for gjødselspredning, men forskere i NIBIO jobber med å gjøre gjødslingen enda mer presis, få til riktigere sprøyting med plantevernmidler og bedre ugrashåndtering i åkeren. 

Roboter vil snart ta over flere av oppgavene som traktoren har løst de siste femti årene. Roboten kan utføre jordbearbeiding, så, luke og høste helt av seg selv. Roboten er liten og nett og forårsaker ikke jordpakking i like stor grad som tunge maskinger kan gjøre.

NIBIO ble opprettet 1. juli 2015 og er et forskningsinstitutt som forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.