Justis- og beredskapsministeren, sjef PST og politidirektøren møter pressen

Sted:

I forbindelse med krigen i Ukraina og den samfunnssikkerhetsmessige situasjonen vil justisministeren, sjef PST og politidirektøren møte pressen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren, sjef PST og politidirektøren møter pressen