Nordisk samhold og samarbeid i fokus i Bodø

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– De nordiske landene står oss svært nært, og vi deler både interesser og verdier. Det nordiske samarbeidet er tettere og viktigere enn noen gang, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det kommende Nato-toppmøtet, krigen i Ukraina, nordområdene, rettsstat og demokrati, og vern av det multilaterale systemet var blant temaene da de fem nordiske utenriksministrene møttes i Bodø i dag. Møtet fant sted i det såkalte N5-formatet som består av de fem nordiske lands utenriksministre.  

Gruppebilde under pressekonferansen
Utenriksministrene uttrykte sin solidaritet med de rammede og etterlatte etter angrepet i Oslo i helgen. Foto: Udenrigsministeriet i Danmark

De besøkende utenriksministrene Jeppe Kofod (Danmark), Pekka Haavisto (Finland), Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir (Island) og Ann Linde (Sverige), uttrykte sin støtte til felles verdier som toleranse og retten til å elske den man vil, i lys av angrepet i Oslo i helgen. 

– Mine nordiske kolleger var blant de første som tok kontakt med meg etter angrepet i Oslo natt til lørdag og uttrykte sin støtte. Det satte jeg pris på, siden angrepet i Oslo var et angrep på de verdiene vi holder kjært i Norden, sier utenriksministeren. 

Tett nordisk samarbeid

Det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet har de seneste årene vokst seg stadig sterkere.

Landene samarbeider blant annet gjennom plattformer som N5, i det nordisk-baltiske samarbeidet hvor også de baltiske landene er med, og gjennom det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO.

Det er ustrakt samarbeid mellom landene i krisehåndtering, for eksempel i håndteringen av covid-19-pandemien.

Gode samtaler i spektakulære omgivelser

Norge har i år formannskapet i N5-formatet, og utenriksminister Huitfeldt var derfor vert for møtet i Bodø. Fire av utenriksministrene besøkte også Kjerringøy utenfor Bodø og fortsatte samtalene der. 

Nordiske utenriksministere i Bodø
Utenriksministrene Haavisto, Gylfadóttir, Huitfeldt og Linde på Kjerringøy utenfor Bodø. Foto: Mathias Rongved/UD

– I dag viste Bodø seg fra sin beste side, og vi kunne ikke bedt om en bedre ramme for gode samtaler, sier utenriksminister Huitfeldt. 

Fakta om N5

  • N5 er den strategiske dialogen mellom de nordiske utenriksministrene. Det er normalt 4-5 møter hvert år. Møtene er uformelle og koordineres mellom de respektive utenriksdepartementene. N5 er en møteplass preget av tillit, fleksibilitet og fortrolighet, hvor det er lav terskel for å ta opp aktuelle problemstillinger.
  • De siste møtene har i stor grad omhandlet krigen i Ukraina og forholdet til Russland. I 2022 har Norge formannskapet N5 som betyr at Norges utenriksminister leder møtene. Norge har multilateralisme, rettstat og demokrati i Europa og grønn omstilling som hovedprioriteringer i sitt N5-formannskap.