Utenriksdepartementet innfører ny rutine for rapportering av eksport

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fra 1. kvartal 2022 endres rutinen for rapportering av verdi ved eksport av forsvarsmateriell i henhold til forpliktelsen i eksportkontrollforskriften § 17.

Det skal nå rapporteres hele det fakturerte beløpet for varen, tjenesten, formidlingen eller teknologioverføringen angitt i norske kroner. Det skal ikke lenger rapporteres i 1000 kroner. Vi presiserer at frakt, forsikring og andre kostnader ikke skal tas med i beløpet.

Ta kontakt med Utenriksdepartementet i E-lisens hvis du har spørsmål eller har behov for veiledning.