Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

Viser 3661-3680 av 4168 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regjeringen gjeninnfører trafikklysmodellen i skoler og barnehager

  07.12.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Skoler og barnehager i hele landet skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene kan selv vurdere om de skal heve tiltaksnivået til gult eller rødt nivå. Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Kommunene blir kompensert for koronatiltak

  07.12.2021 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Kommunene og fylkeskommunene vil bli kompensert for de merutgiftene og mindreinntektene de har som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

 • Regjeringen med flere økonomiske kompensasjonstiltak

  07.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen varsler i dag at den foreslår ytterligere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som nå innføres. Forslagene innebærer blant annet å gjenåpne kompensasjonsordningen for næringslivet ut året og å

 • Nærkontakter må i smittekarantene ved mistanke om omikron

  07.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har besluttet å innføre krav om smittekarantene også for øvrige nærkontakter til en smittet person hvor det er mistanke om omikron. I dag gjelder karanteneplikten i slike tilfeller kun husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 • Dobler kvoten med omsorgspenger i 2022

  07.12.2021 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen foreslår å doble antall dager man kan være hjemme med syke barn også i 2022.

 • Møte med reindriftsstyret 7. desember 2021: Statsråd Borch møtte Reindriftsstyret

  07.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rovdyr, Trollheimen, beitesituasjonen på Finnmarksvidda og fjellovens rammer for reinlagene var blant temaene landbruks- og matminister Sandra Borch ble orientert om i sitt første møte med Reindriftsstyret. Møtet ble avholdt 7. desember og foregikk

 • EU-kommisjonen har lagt frem en pakke tiltak for å styrke EUs kapitalmarkeder og inviterer til innspill

  07.12.2021 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen publiserte 25. november 2021 en pakke med tiltak, som en del av handlingsplanen for EUs kapitalmarkedsunion. Forslagene skal sikre investorer bedre tilgang til selskaps- og handelsdata. Forslagene skal videre fremme langsiktige

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Matsvinn-konferanse med tre statsråder

  07.12.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Barne- og familiedepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, landbruks- og matminister Sandra Borch, barne- og familieminister Kjersti Toppe og hele matbransjen legger fram de første resultatene fra bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn onsdag 8. desember.

 • Bedriftsutviklingsprisen i landbruket 2021

  07.12.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. 11 regionale vinnere er kåret så langt.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen

  07.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen tysdag 7. desember kl. 19.00.

 • Norsk næringsliv i vinden i New York

  07.12.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Jan Christian Vestre er i USA for å fremme Norges bidrag til den grønne omstillingen. Et av de store temaene er norsk havvind.

 • Oppfriskningsdose ned til fem måneder etter dose to

  06.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen endrer intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdose fra seks måneder ned til fem måneder for alle ned til 45 år, voksne med alvorlige underliggende sykdommer og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

 • Kåre Willoch hedres med begravelse på statens bekostning

  06.12.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Tidligere statsminister og fylkesmann Kåre Willoch hedres med begravelse på statens bekostning.

 • Uttalelse om dommen mot Myanmars president og Aung San Suu Kyi

  06.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Jeg fordømmer på det sterkeste dommen mot president Win Myint og State Councellor Aung San Suu Kyi. Jeg er svært bekymret for hvordan militærregimet synes å bruke rettssystemet til å kneble politiske motstandere og hvordan dette vil påvirke den

 • Et europeisk minstelønnsdirektiv kan bli klart til våren

  06.12.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Arbeidet med et europeisk minstelønnsdirektiv nærmer seg finaleetappen til tross for motstand fra skandinaviske land.

 • Viderefører påbud om bruk av akustiske sendere

  06.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet viderefører påbudet som ble innført i januar 2021 om bruk av akustiske sendere som skal redde niser og andre sjøpattedyr fra å bli fanget i garn.

 • Bonden auka inntektene i 2020

  06.12.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Gjennomsnittleg inntekt per årsverk gjekk opp med ni prosent, frå 300 200 til 327 800 kroner - frå 2019 til 2020. Samanstilling av rekneskapsdata frå rundt tusen ulike gardsbruk ligg bak biletet som fortel om den økonomiske utviklinga i norsk

 • Bedre samarbeid på tvers

  06.12.2021 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pandemien har rammet innvandrerbefolkningen i Norge hardt. Arbeids- og inkluderingsministeren tar med seg anbefalinger om sterkere samarbeid mellom offentlige etater for å gjøre integreringen bedre.

 • Vil forene krefter med USA for grønn omstilling

  06.12.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Grønn omstilling er øverst på agendaen når næringsminister Jan Christian Vestre møter næringslivet og har politiske samtaler i New York og Washington D.C. denne uken.

 • Regionale smitteverntiltak i Drammen og Lier kommune

  05.12.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen innfører regionale tiltak i Drammen og Lier kommune i Viken fylke. Tiltakene er de samme som de siste dagene har blitt iverksatt for Oslo kommune og flere kommuner i Innlandet, Viken og Vestland fylke.