Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 2. mars 2007

Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad. Det fremmes et forslag om å opprette et statsforetak underlagt Olje- og energidepartemente som skal ivareta statens engasjement i CO2-håndteringsprosjekter.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. mars 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 46 (2006-2007)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/14/EF av 11. mai 2005 om ansvarsforsikring for motorvogn

St.prp. nr. 47 (2006-2007)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse iEØS-avtalen av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle industri (MEDIA 2007)

St.prp. nr. 48 (2006-2007)
Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter (2007-2013)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 30 (2006-2007)
Om lov om endringer i bilansvarslova (gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 49 (2006-2007)
Samarbeid om håndtering av CO2 på Mongstad
(Pressemelding) 

2.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon.

3.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Roma, Einar Marentius Bull, utnevnes tillike til ambassadør i Tirana.

Ambassadør i Baku, Jon Ramberg, utnevnes tillike til ambassadør i Tbilisi.

Forsvarsdepartementet

Oberst John Einar Hynaas utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

4.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Sletting av gjeld etter den norske skipseksportkampanjen (1976-1980) på 437,4 mill. kroner under Garanti-Instituttet for Eksportkreditts gamle portefølje. Gjeldsettergivelsen gjelder landene Ecuador, Egypt, Jamaica og Peru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen