Eksportkontroll

Saksbehandlingstid for eksportkontroll i sommer

På grunn av sommerferieavvikling må det forventes noe forlenget behandlingstid i e-lisens. Dette gjelder fra dags dato og frem til medio august.

Vi vil søke å prioritere lisenssøknader, saker relatert til de restriktive tiltakene mot Russland og endringer av lisenser i denne perioden. Andre henvendelser slik som produktvurderinger, ønske om møte mv. vil bli behandlet over sommeren.