Statsbudsjettet 2023

Tilpasser skattereglene for petroleumssektoren

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og gasspriser har økt betydelig siden innføring av de midlertidige skattereglene for petroleumssektoren i 2020. Derfor vil regjeringen nå tilpasse reglene.

Regjeringen foreslår en endring av de midlertidige skattereglene for petroleumssektoren. Forslaget innebærer at friinntektssatsen reduseres fra 17,69 prosent til 12,4 prosent. 

Endringen i friinntektssatsen trer i kraft med virkning for utgifter pådratt fra og med 1. januar 2023. 

I forbindelse med pandemien og oljeprisfallet som fulgte, vedtok Stortinget i juni 2020 midlertidige skatteregler for petroleumssektoren. Situasjonen er nå en helt annen, med svært høye olje- og gasspriser.

– Mange av investeringsprosjektene som omfattes av reglene, har blitt modnet frem etter at de midlertidige reglene ble vedtatt. Hensynet til nøytrale skatteregler må derfor veies opp mot hensynet til forutsigbarhet. Alle lønnsomme investeringer før særskatt vil forbli lønnsomme etter skatt også med regjeringens forslag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

– Regjeringen mener forslaget utgjør et rimelig balansepunkt. Vi anerkjenner at investerings­beslutninger er tatt med utgangspunkt i de midlertidige reglene, samtidig som vi tilpasser reglene til at lønnsomhetsbildet nå, er et helt annet enn da reglene ble innført, sier finansministeren. 

Reduksjonen i friinntekten anslås å øke skatteinntektene med 2 milliarder kroner påløpt i 2023. Summert over årene de midlertidige reglene vil gjelde, anslås statens inntekter å øke med 11 milliarder kroner. De ekstra inntektene vil bli overført til Oljefondet og øker derfor ikke handlingsrommet i 2023-budsjettet.