Oppdaterte varelister fra februar 2015

Nye varelister er vedtatt og lagt ut på Lovdata som vedlegg til eksportkontrollforskriften (FOR-2013-06-19-718) med virkning fra 13. februar 2015.

Listene er produkter av internasjonale forhandlinger der Norge også deltar.  De nye listene, Liste I forsvarsrelaterte varer (2014 v.2) og Liste II – flerbruksvarer (2014), er også tilgjengelig på eksportkontroll.no. Det er endringer i begge lister og eksportører plikter å sette seg inn i de nye utgavene.

Spesielt nevner vi følgende på Liste I:
Endringer på ML1a («håndvåpen), ML8 («energetic materials»), ML6 (4x4 kjøretøy med installert «pansring»), ML13 («Armoured Plate) og ML22 (teknologi). Denne listen er ikke uttømmende.

I tillegg er det endringer i «notes» under ML1b, ML3b, ML8, ML12 og ML17.  

 Det er flere  endringer og justeringer på Liste II, og spesielt nevnes følgende: «CYBER»-teknologier (hardware/software/teknologi) er eksportkontrollert.

Se pkt. 5A001f («IMSI, TIMSI m.v.), 5A001j, («IP surveillance»), 4A005/4D005 ("intrusion software").

Justeringer på navigasjonsutstyr, kategori 7.
Datarecordere, 3A002 (“Digitizere”).
Frekvenskonvertere (changers/generators), 3A225.

Denne listen er ikke uttømmende.

 Vi ber eksportører om å sette seg inn i de nye listene, og gjøre seg kjent med eventuelle endringer på punktene som berører den enkelte eksportør.

Til toppen